Salgsbetingelser

Betaling/Levering

 

Alle priser er uden moms og Ab-lager. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.
Betalingsbetingelser for kontokunder er lb.md. + 10 dg. Ret til ændring forbeholdes.
For kunder uden konto betales kontant eller forud med dankort/bankoverførsel.
Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente pr. påbegyndt måned efter renteloven. Ret til ændring forbeholdes.
Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

 

Depositum


På nogle udvalgte varer opkræves et depositum, da sælger skal have den defekte del, der udskiftes, retur. Størrelsen af dette depositum meddeles altid af sælger før varer sendes. Returvaren skal returneres til sælger inden 30 dage fra fakturadato. Valg af transportør, vælger sælger, når køber har meddelt denne, at returvare kan afhentes. Hvis returvaren ikke returneres inden den nævnte frist tilbagebetales depositum ikke, og sælger kan derefter ikke gøre krav på returvaren.

 

Reklamation af Transportskader


Ved modtagelsen af varen, er køber forpligtet til at prøve varen for transportskader. Hvis der er opstået en transportskade, skal denne reklameres overfor befragter og sælger samme dag. Hvis dette ikke omgående bliver reklameret bortfalder reklamationsretten

Ekspeditionsfejl skal reklameres inden 8 dage.

Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuel forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser.
Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.
Motor + Top er monteret med varmesensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.
Motor og Gearkasse bliver sendt uden olie. Returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie og oliefilter skal være afmonteret. Evt. olie spild vil være afsenders ansvar og er erstatningspligtigt.

Reklamation
 

Hvis km. stand er påført faktura er standard reklamationsretten 6. mdr. + dækning af evt. arbejdsløn baseret på standardtider, og gældende takster iflg. aftale med CAD. Hvis ingen km. er påført faktura ydes 6 mdr. reklamationsret uden arbejdsløn. Hvis varen er uden reklamationsret eller mindre end 6 mdr. vil dette påføres faktura.

Ved reklamationer skal sælger godkende reklamationen inden arbejdet påbegyndes, ellers bortfalder reklamationsretten.

Sælger forbeholder sig ret til, så vidt mulig, at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret, med reservedele leveret af sælger.
Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder dem om, at udvise tålmodighed da reklamationer ofte inddrager tredje part.

Vare-returnering


RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER

Returnering som accepteres af sælger krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag.
Elektronikdele kun efter særlig aftale.

 

Forudsætninger:

a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan
    finde sted
b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.
c) Francoforsendelse til vores lager.
d) Varen skal returneres inden 14 dage

Eventuelle fradrag:

1) Varer samme dag, uden fradrag
2) Varer inden 30 dage – 20 % dog min 100 Kr. i eksp. omkostninger.
3) Speciel hjemtagne eller afmonterede varer (står på faktura) tages ikke retur.
4) Elektronikdele fratrækkes 50 % eksp. Omkostninger.

 

Ingen varer kan returneres efter 30 dage

 

Møldrup 2013